Jump to content

Forum Daily Challenges #598


Recommended Posts

  • Moderator

Group1000006436.thumb.jpg.63566b14f35fc3fcc05c81feec21c05a.jpg
🚨 Read Carefully Before Start To Hunt 🚨

🏁 Forum Daily Challenges #598
🌟Hunt :  Crash
🔹 Win the highest pay out
🔹 Min Payout  :  x20
🔸 Min Level 10

⌛️Duration
Starting : Now
End time : 23.59 UTC Time

⚔️ How to Join?

🔸 Make screenshot + paste your bet link + UID or Profile link
🔹 Any coin, with min bet 0.01 USD is allowed (jb/bb/bcl not allowed)

🏆Reward Prizes🏆

🥇 1st Place.....$7 BCD

🥈 2nd Place.....$5 BCD

🥉 3rd Place.....$4 BCD

🏅 4th Place.....$3 BCD

🏅 5th Place.....$2 BCD

🏵 Winners will be announcing next day after Roll Point!

Link to comment
Share on other sites

2 minutes ago, Kikikom said:

Group1000006436.thumb.jpg.63566b14f35fc3fcc05c81feec21c05a.jpg
🚨Đọc kỹ trước khi bắt đầu săn🚨

🏁Diễn đàn Thử thách hàng ngày #598
🌟Săn : Crash
🔹Giành được mức thanh toán cao nhất
🔹Thanh toán tối thiểu : x20
🔸Tối thiểu Cấp 10

⌛️Thời gian
bắt đầu: Bây giờ
Thời gian kết thúc: 23:59 UTC Time

⚔️Làm thế nào để tham gia?

🔸Tạo ảnh chụp màn hình + dán liên kết đặt cược của bạn + Liên kết UID hoặc Hồ sơ
🔹Bất kỳ đồng xu nào, với mức đặt cược tối thiểu 0,01 USD được cho phép (không cho phép jb/bb/bcl)

🏆Phần thưởng🏆

🥇Vị trí số 1.....$7 BCD

🥈Vị trí thứ 2.....$5 BCD

🥉Vị trí thứ 3.....$4 BCD

🏅Vị trí thứ 4.....$3 BCD

🏅Vị trí thứ 5.....$2 BCD

🏵 Người chiến thắng sẽ được công bố vào ngày hôm sau sau Roll Point!

 

Link to comment
Share on other sites

Link to comment
Share on other sites

Link to comment
Share on other sites

14 hours ago, Kikikom said:

 

https://bc.co/#/sd/11YP5SXUY2H9BJ

Uid: 895040

Screenshot_20240512-232652.jpg

Link to comment
Share on other sites

💙 𝔎𝔯𝔦𝔰𝔱𝔞𝔩𝔦𝔫𝔞 💙

02.gif

Link to comment
Share on other sites

  • Moderator

List of winner daily Forum challenges #598

1st place . . . .GOLFYUIDEE   1245 x 12.44 . . . .7$ BCD
2nd place . . . .Tunghitk6   889 x 8.88 . . . .5$ BCD
3rd place . . . .aNhem2404   333 x 3.32 . . . .4$ BCD
4th place . . . .Polana   313 x 3.12 . . . .3$ BCD
5th place . . . .RisingStarGws   223 x 2.22 . . . .2$ BCD


⚠️Please,don't forget UID for your post

How to claim your reward :

These steps help us faster to verify.

⚠️ Step by step how to claim :

🔸 DM/PM Me (forum) and Telegram @Kikikom_bcgame
And wait for accepting.( If you accepted and didn't answer for 5 min you will be removed and have to join again)
🔹 Share the screenshot
🔸 Share the win bet link (daily challenges)
🔸 Share UID or Profile link
🔹Wait for a response

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...